Nasi prelegenci

Szef Działu Konsultingu

Michał Furmankiewicz

Szef Działu Konsultingu w firme Chmurowisko, Microsoft MVP Azure i Microsoft Certified Trainer. Architekt rozwiązań chmurowych, sprawnie łączący potrzeby biznesu z możliwościami technologii. Z branżą IT związany od ponad 16 lat. Pracował zarówno dla dużych międzynarodowych organizacji jak i mniejszy polskich firm.

Chmurę postrzega jako jedno z narzędzi służących do transformacji firmy. W wolnym czasie występuje na konferencjach, meetupach lub wykłada na uczelni.